Živý růženec

Historie živého růžence sahá až do 19.století. Jeho zakladatelka, Pauline Jaricot, byla vedena k modlitbě za duše nevěřících a odčinění urážek Nejsvětějšímu srdci.

Modlitbu živého růžence tvoří rozdělení čtyř existujících růženců (radostného, růžence světla, bolestného a slavného) na desátky mezi jednotlivé modlitebníky. Každý člověk, který se modlitby živého růžence účastní, se zavazuje k modlitbě jednoho určeného desátku za den. Spojením těchto modliteb se celá skupina pomodlí za den všechny růžence. Modlitba jednotlivých desátků se posouvá po měsíci, takže se každý člen za rok pomodlí dvanáct po sobě jdoucích desátků. 

Denně se tak modlíme za celou naši farnost, tedy nejen  lidi chodící do kostela, ale všechny lidi, tedy i nevěřící, a také na úmysl sv. Otce, který volíme vždy na celý měsíc.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat: Lucie Bednářová, tel. 721 455 288