Velikonoce 2023

Publikoval(a) Jakub Jirovec dne

Srdečně zveme ke slavení Velikonočního tridua ve farním kostele sv. Jakuba a přinášíme časový rozpis bohoslužeb.


6.4. Zelený čtvrtek – Památka Večeře Páně 18.00
7.4. Velký pátek – Památka umučení Páně
modlitba křížové cesty 15.00
Velkopáteční obřady 18.00
8.4. Bílá sobota – Velikonoční vigilie 20.30
9.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční 9.00
10.4. Pondělí velikonočního oktávu 9.00

Na Zelený čtvrtek bude po obřadech možnost bdění/adorace v Getsemanské zahradě do cca 22.00. Na Bílou sobotu bude adorace celý den. Ministranty a všechny, kdo se budou podílet na liturgii, prosíme, aby se na Zelený čtvrtek a Velký pátek dostavili nejpozději 30 minut před obřady, na Bílou sobotu nejpozději hodinu před vigílií.

Kategorie: Nezařazené