Slavnost Všech svatých a Dušičky

Publikoval(a) Jakub Jirovec dne

Ve středu 1.11., o slavnosti Všech svatých, bude ve farním kostele sv. Jakuba kromě ranní mše sv. (6.45) sloužena mše sv. i večer v 18 hodin. Ve čtvrtek 2.11., v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé („Dušičky“), bude mše sv. sloužena v 18 hodin.

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, vyloučení veškeré náklonnosti k hříchu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otčenáš) a Vyznání víry.

Plnomocné odpustky lze získat v týdnu před a po Dušičkách, pokud při splnění obvyklých podmínek (viz výše) navštívíme hřbitov a pomodlíme se za zemřelé.

Kategorie: Nezařazené