Rybovka vs. Kopřivka

Publikoval(a) Jakub Jirovec dne

Při letošní mši sv. ze Slavnosti Narození Páně na Štědrý večer od 23.00 (!) zazní v našem farním kostele Missa pastoralis in D od Václava Jana Kopřivy (1708 – 1789) v podání Hostivických kůrovců. Co je ona „Kopřivka“ a jak se liší od „Rybovky“ popisuje v krátkém textu regenschori Pavel Svoboda:

Hudebním symbolem českých Vánoc je bezesporu Rybovka – Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby (1765-1815) z r. 1796. Snad každého zaujme svojí naivní, ale hlubokou krásou, tolik ladící s rozněžnělou vánoční atmosférou. Ve své době byla i pokroková tím, že do tehdejší katolické povinně latinské liturgie přinesla češtinu. Obyčejní lidé tehdy latinsky neuměli (stejně jako dnes), a tak jim mateřština prožití vánoční bohoslužby usnadnila.

V této věci však Ryba nebyl originální. O celé dvě generace starší Václav Jan Kopřiva (1708-1789) z Cítolib u Loun napsal Missu pastoralis in D (ca 1740) – pastýřskou mši, která je v mnohém zajímavější než Rybovka. Tato „Kopřivka“ (nejde o stejnojmennou chorobu) kombinuje latinu s češtinou a zároveň je odlišuje i hudebně: Kopřiva odívá latinské liturgické texty skvělou rokokovou hudbou a la Vivaldi, ale prokládá je českými dvořákovsky vroucími áriemi a rustikálními sbory s „rybovkovou“ pastýřskou tématikou. Výsledný hudební i textový mix nutně přivede k posluchače k jedinému závěru: zatímco dnes má o Vánocích člověk strach, že i konzerva sardinek spustí po otevření Rybovku, Kopřivka je neprávem opomíjeným skvostem.

Kategorie: Nezařazené