Eucharistie pro nemocné

Nemocné farníky rádi po domluvě navštívíme a přineseme eucharistii. Službu zajišťuje jáhen Jan Kolouch, tel. 720 075 240, případně duchovní správce P. Jakub.