Náboženství pro děti a mládež

V současné době náboženství neprobíhá. Těšíme se, že po zlepšení epidemiologické situace programy obnovíme.

Děti 3 až 6 let

Skupině se věnuje paní Lucie Bednářová podle programu katechezí Dobrého Pastýře. Tato koncepce vznikla v Římě v 50. letech minulého století na základě zkušeností Sofie Cavallettiové a Gianny Gobiové. 

V souladu s přístupem Montessori pedagogiky pohlížíme v Katechezi Dobrého pastýře na dítě ne jako na prázdnou nádobu připravenou na to, aby byla naplněna vyučováním o Bohu, ale spíše jako na někoho, kdo již má hluboký vztah s Bohem a kdo potřebuje jazyk a prostor k tomu, aby jeho vztah k Bohu mohl růst. Katecheze vychází z víry, že dítěti byl darován Duch Svatý ve křtu a že Duch bude dítě vést směrem k tomu, co nejvíce potřebuje. Otázky dětí a jejich zájem je určující pro vývoj obsahu učení spíše než to, o čem si dospělí myslí, že by měli děti učit. 

Katecheze Dobrého pastýře zve dospělé, aby opustili roli učitele a sloužili místo toho jako ti, kdo společně naslouchají Božímu slovu a  stojí v úžasu nad Božím zjevením.   Úkoly dospělého patří k roli duchovního průvodce, tzn. naslouchat pečlivě všem potřebám dítěte, jeho otázkám a odpovědím, abychom dítěti poskytováním zdrojů z tradice víry co nejlépe sloužili na jejich současné duchovní cestě.

Děti 7 až 10 let

Skupině se věnuje paní Lucie Sirovátková. Rádi bychom nově nabídli také pro tuto skupinu katecheze Dobrého Pastýře. V naší farnosti používáme také pomůcky a prvky pedagogiky pana Franze Ketta. 

Mládež 11 – 14 let a 15 – 20 let

Skupiny se setkávaly jednou za 14 dnů na faře. V případě zájmu budou schůzky po zlepšení epidemiologické situace obnoveny od nového školního roku.