Farní knihovna

Farní knihovna má dvě části:

1. Knihy volně k půjčení na faře

Ve vstupní hale fary je umístěn regál s knihami, které si lze volně půjčit. Výpůjčky se nikomu nehlásí ani nikam nezapisují, ale pořád platí, že knihy jsou určeny k půjčení, nikoli k rozebrání. Výpůjční doba by neměla přesáhnout jeden měsíc.

Do farní knihovny uvítáme každý vhodný dar. Opět není třeba nic nikomu hlásit nebo někam zapsat, stačí věnované knihy umístit do regálu. Jde o farní knihovnu, vhodné jsou proto knihy s náboženskou a duchovní tematikou, nikoli sebrané spisy K.V. Raise.

2. Knihy půjčované farníky svým známým

Vytváříme seznam knih o víře, křesťanství a církvi, které vlastní hostivičtí farníci a které jsou jejich vlastníci ochotni půjčit svým známým. Pokud majitele nebo majitelku knihy osobně neznáte, nepokoušejte se knihu si vypůjčit. Nejprve se seznamte a o knihu požádejte a časem.

Seznam není veřejný, ale je chráněn heslem. Toto heslo dostali všichni členové farní emailové konference emailem. Kdo není členem konference nebo heslo zapomněl, může se zeptat správce seznamu, kterým je David Nebeský.

Seznam knih