Katecheze pro dospělé

V rámci katechezí pro dospělé se zabýváme vyznáním víry, vybranými tématy z Bible a dalšími otázkami z oblasti duchovního života, morálky, sociální etiky, církevních dějin apod. Setkání se konají každou středu od 19 hodin na hostivické faře. Bližší informace poskytne duchovní správce P. Jakub.