Farní rady

Ve farnosti je zřízena ekonomická rada i pastorační rada.

Členové ekonomické rady:

  • P. Štěpán Faber (předseda)
  • Filip Eisenreich
  • Jan Sirovátka

Členové pastorační rady:

  • P. Štěpán Faber (předseda)
  • Tomáš Koňařík
  • Jakub Kříž
  • David Nebeský
  • Jan Sirovátka
  • Petra Soukupová
  • Jana Svobodová

Pastorační rada se schází každé poslední úterý v měsíci v 19 hodin na faře.