Nedělní mše sv. opět na zahradě

Kvůli horšené epidemiologické situaci budou od 5. prosince nedění mše sv. opět venku na farní zahradě. Kdo se ze zdravotních důvodů nebude moci zúčastnit, může mu David Nebeský přinést resp. přivézt svaté přijímání domů. V případě zájmu se s ním prosím domluvte vždy nejpozději v sobotu večer na telefonním čísle Číst více…

Slovo arcibiskupa k zahájení synodální cesty

Milí spolubratři vbiskupské, kněžské, jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, společně tvoříme Boží lid, jak označuje církev Druhý vatikánský koncil. Všichni, kdo náleží do Kristovy církve, jsou Božím lidem a jeho většinu tvoří právě laici, jak říká dogmatická konstituce o církvi Světlo národů (čl. 9 – 17).Slavnostní Eucharistií Číst více…

Pozvání biskupů k synodálnímu procesu

Drahé sestry a drazí bratři! Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali Číst více…

Výstava Hájek v proměnách času

Od neděle 3.10. lze v areálu kláštera v Hájku navštívit výstavu Hájek v proměnách času a při té příležitosti si areál kláštera prohlédnout. Výstava bude otevřena v říjnu a listopadu každou neděli v době od 13 do 17 hodin. Pro děti bude v zahradě připravena naučná stezka sv. Františka. Dále Číst více…

Poutní mše sv. 25. 7. 2021

V neděli 25. července se v našem kostele bude konat svatojakubská poutní mše sv., kterou bude celebrovat P. Stanislav Přibyl. Během mše sv. zazní Missa in D od barokního skladatele Antonia Lottiho v podání našeho Poutního sboru. Celá pozvánka na pouť je zde.

Poděkování organizátorům Noci kostelů

Vážení duchovní správci, vážení organizátoři Noci kostelů, s velkou vděčností za celý organizační tým Noci kostelů vám děkuji za vaše nasazení. Mnozí jste již do SMS zprávy připsali, jak u vás program proběhl. Děkujeme těm, kteří měli mnoho práce i těm, ke kterým dorazilo jen málo lidí. Dohromady tvoříme jeden Číst více…