Roráty

O adventních sobotách srdečně zveme na mše sv. ve světle svíček, při kterých budeme zpívat tradiční české roráty a další adventní zpěvy. Bohoslužby začínají v kostele sv. Jakuba v 6.45 ráno.

Noc kostelů 2022

Noc kostelů se letos koná v pátek 10. června. V 18 hodin bude mše sv., na které se děti účastnící se náboženství rozloučí se školním rokem. V čase 19-21 hodin pak bude příležitost si prohlédnout kostel včetně věže, kůru a sakristie, ale bude možné si dát i kávu na faře Číst více…

Velikonoce 2022

Pořad bohoslužeb o Velikonocích: Zelený čtvrtek památka večeře Páně 18:00 Velký pátek křížová cesta 15:00 památka umučení Páně 18:00 Bílá sobota Velikonoční vigilie 20:30 Boží hod velikonoční 9:00 Ostatní dny velikonočního oktávu budou bohoslužby v obvyklých časech.

Misijní koláč 2022

V neděli 27.3.2022 se jako farnost zúčastníme akce Papežského misijního díla (PMD) zvané Misijní koláč. Zapojit se lze dvojím způsobem: Upečením koláče, pečiva či jiných dobrot a přinesením vhodně zabalených porcí (krabička, tácek, sáček – možno i více menších balíčků) přede mší svatou na faru. Zakoupením upečených dobrot po mši Číst více…

Modlitby a adorace za Ukrajinu

Františkáni u Panny Marie Sněžné organizují v Mezinárodním domě modliteb (vstup z Františkánské zahrady) nepřetržité modlitby za Ukrajinu. V kostele Panny Marie Sněžné navíc probíhá od pondělí do pátku v čase 9 – 15 hodin a ve čtvrtek navíc v čase 19 – 24 hodin eucharistická adorace. Více informací je Číst více…

Nedělní mše sv. opět na zahradě

Kvůli horšené epidemiologické situaci budou od 5. prosince nedění mše sv. opět venku na farní zahradě. Kdo se ze zdravotních důvodů nebude moci zúčastnit, může mu David Nebeský přinést resp. přivézt svaté přijímání domů. V případě zájmu se s ním prosím domluvte vždy nejpozději v sobotu večer na telefonním čísle Číst více…

Slovo arcibiskupa k zahájení synodální cesty

Milí spolubratři vbiskupské, kněžské, jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, společně tvoříme Boží lid, jak označuje církev Druhý vatikánský koncil. Všichni, kdo náleží do Kristovy církve, jsou Božím lidem a jeho většinu tvoří právě laici, jak říká dogmatická konstituce o církvi Světlo národů (čl. 9 – 17).Slavnostní Eucharistií Číst více…