Velikonoce 2024

Srdečně zveme ke slavení velikonočního tridua v našem farním kostele sv. Jakuba: 28.3. – Zelený čtvrtek: 18.00 mše na památku Večeře Páně 29.3. – Velký pátek: 18.00 Památka Umučení Páně 30.3. – Bílá sobota: 20.30 Velikonoční vigilie 31.3. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně : 10.00 mše sv. 1.4. – Pondělí velikonočního Číst více…

Misijní koláč

Na 4. neděli postní (10. března) se naše farnost zapojí do akce zvané “Misijní koláč”. Po mši sv. bude možno zakoupit farníky napečené pečivo a výtěžek bude předán Papežskému misijnímu dílu na pomoc potřebným. Zapojit se lze dvojím způsobem: upéct něco (sladké či slané) pro ostatní nebo si něco koupit. Číst více…

Popeleční středa 2024

Popeleční středou 14. února vstoupíme do postní doby. Ve farním kostele sv. Jakuba budou slouženy dvě mše sv. s udílením popelce – ráno v 6.45 a večer v 18 hodin. V postní době také zveme k modlitbě křížové cesty – každý pátek přede mší sv., zhruba od 17.30.

Světový den nemocných

Na neděli 11. února připadá 32. světový den nemocných. Při mši sv. ve farním kostele sv. Jakuba (začátek v 9 hodin) bude udělována svátost nemocných, ke které jsou zváni všichni, kdo jsou vážně nemocní nebo zesláblí stářím.

Bohoslužby o Vánocích 2023

V letošním roce připadá Štědrý den (24.12.) na 4. neděli adventní. Tu budeme slavit jako každou neděli v 9.00. Vánoce liturgicky začnou na Štědrý den odpoledne (vigilie z Narození Páně v 16.00). Upozorňujeme především na začátky bohoslužeb na Štědrý večer (23.00), na Boží hod vánoční (10.00) a na svátek sv. Číst více…

Rybovka vs. Kopřivka

Při letošní mši sv. ze Slavnosti Narození Páně na Štědrý večer od 23.00 (!) zazní v našem farním kostele Missa pastoralis in D od Václava Jana Kopřivy (1708 – 1789) v podání Hostivických kůrovců. Co je ona “Kopřivka” a jak se liší od “Rybovky” popisuje v krátkém textu regenschori Pavel Číst více…

Talk show na faře

Ve čtvrtek 26. října v 19 hodin srdečně zveme na talk show – povídání s hostem z naší farnosti. Prvním “zpovídaným” bude Pavel Svoboda. Dle sdělení průvodce a moderátora je talk show otevřeno všem: hluboce i málo věřícím, mladším i starším, milovníkům kávy i čaje, fanouškům Sparty i Slavie… Těšíme Číst více…

Slavnost sv. Václava

Ve čtvrtek 28. září bude ve farním kostele sloužena mše sv. ze slavnosti sv. Václava od 18 hodin. Připomínáme také pozvání na Národní svatováclavskou pouť, další informace zde: Národní svatováclavská pouť – Apha