Poutní mše sv. 25. 7. 2021

V neděli 25. července se v našem kostele bude konat svatojakubská poutní mše sv., kterou bude celebrovat P. Stanislav Přibyl. Během mše sv. zazní Missa in D od barokního skladatele Antonia Lottiho v podání našeho Poutního sboru. Celá pozvánka na pouť je zde.

Zpráva o hospodaření za rok 2020

Shrnutí Přes významný propad příjmů z kostelních sbírek se v roce 2020, tak jako v předchozích letech, podařilo farnosti dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Celkový zisk za minulý rok činil 59 tisíc Kč a stav peněžních prostředků se navýšil o necelých 135 tisíc Kč. Výnosy 557 378 Kč Náklady -497 933 Kč Hospodářský výsledek (zisk) 59 445 Číst více…

Bohoslužby o Velikonocích 2021

28.3. Květná neděle 9:00 Mešní liturgie Zahrada 1.4. Zelený čtvrtek 18:00 Mešní liturgie Kostel 19:00 Adorace Kostel 2.4. Velký pátek 8:00 Modlitba se čtením a Laudy Kostel 15:00 Křížová cesta Kostel 18:00 Památka umučení Páně Kostel 3.4. Bílá sobota 8:00 Modlitba se čtením a Laudy Kostel Velikonoční vigilie 20:30 Mešní Číst více…