Velikonoce 2022

Pořad bohoslužeb o Velikonocích: Zelený čtvrtek památka večeře Páně 18:00 Velký pátek křížová cesta 15:00 památka umučení Páně 18:00 Bílá sobota Velikonoční vigilie 20:30 Boží hod velikonoční 9:00 Ostatní dny velikonočního oktávu budou bohoslužby v obvyklých časech.

Misijní koláč 2022

V neděli 27.3.2022 se jako farnost zúčastníme akce Papežského misijního díla (PMD) zvané Misijní koláč. Zapojit se lze dvojím způsobem: Upečením koláče, pečiva či jiných dobrot a přinesením vhodně zabalených porcí (krabička, tácek, sáček – možno i více menších balíčků) přede mší svatou na faru. Zakoupením upečených dobrot po mši Číst více…

Modlitby a adorace za Ukrajinu

Františkáni u Panny Marie Sněžné organizují v Mezinárodním domě modliteb (vstup z Františkánské zahrady) nepřetržité modlitby za Ukrajinu. V kostele Panny Marie Sněžné navíc probíhá od pondělí do pátku v čase 9 – 15 hodin a ve čtvrtek navíc v čase 19 – 24 hodin eucharistická adorace. Více informací je Číst více…

Nedělní mše sv. opět na zahradě

Kvůli horšené epidemiologické situaci budou od 5. prosince nedění mše sv. opět venku na farní zahradě. Kdo se ze zdravotních důvodů nebude moci zúčastnit, může mu David Nebeský přinést resp. přivézt svaté přijímání domů. V případě zájmu se s ním prosím domluvte vždy nejpozději v sobotu večer na telefonním čísle Číst více…

Slovo arcibiskupa k zahájení synodální cesty

Milí spolubratři vbiskupské, kněžské, jáhenské službě, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, společně tvoříme Boží lid, jak označuje církev Druhý vatikánský koncil. Všichni, kdo náleží do Kristovy církve, jsou Božím lidem a jeho většinu tvoří právě laici, jak říká dogmatická konstituce o církvi Světlo národů (čl. 9 – 17).Slavnostní Eucharistií Číst více…

Pozvání biskupů k synodálnímu procesu

Drahé sestry a drazí bratři! Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali Číst více…

Výstava Hájek v proměnách času

Od neděle 3.10. lze v areálu kláštera v Hájku navštívit výstavu Hájek v proměnách času a při té příležitosti si areál kláštera prohlédnout. Výstava bude otevřena v říjnu a listopadu každou neděli v době od 13 do 17 hodin. Pro děti bude v zahradě připravena naučná stezka sv. Františka. Dále Číst více…