Slavnost sv. Václava

Ve čtvrtek 28. září bude ve farním kostele sloužena mše sv. ze slavnosti sv. Václava od 18 hodin. Připomínáme také pozvání na Národní svatováclavskou pouť, další informace zde: Národní svatováclavská pouť – Apha

Setkávání nad Písmem

Srdečně zveme na biblické hodiny, při kterých se v tomto školním roce budeme věnovat Starému zákonu. Setkání, která probíhají v neformální přátelské atmosféře, se budou konat každou středu večer od 19 hodin na hostivické faře, začínáme ve středu 6. září. Jako první se budeme zabývat nejkomentovanější knihou Starého zákona – Číst více…

Požehnání školních pomůcek

Na začátku nového školního roku budeme v neděli 3. září při mši sv. od 9 hodin prosit o Boží požehnání pro školáky, jejich rodiče i pro všechny učitele a vychovatele. Při bohoslužbě budou požehnány školní pomůcky, děti jsou zvány, ať je přinesou s sebou.

Poutní bohoslužba 23.7.

V neděli 23. července oslavíme patrocinium našeho farního kostela, který je zasvěcen sv. Jakubovi Většímu. Slavnostní bohoslužbě, která začne v 9 hodin, bude předsedat Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český. Po mši sv. srdečně zveme na farní zahradu k přátelskému posezení.

Prázdninový program bohoslužeb

Od soboty 1.7. přecházíme na prázdninový program bohoslužeb. Mše sv. budou ve farním kostele slouženy v pátek v 18 hodin (od 17 hodin adorace) a v neděli v 9 hodin. Přejeme všem požehnané letní dny, hezké prázdniny a klidné dovolené plné odpočinku!

Slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 8. června, o slavnosti Těla a Krve Páně, bude ve farním kostele sv. Jakuba sloužena mimořádná mše sv. od 18 hodin. Připomínáme také pozvání pana arcibiskupa do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde bude ve stejný den slavná mše sv. od 17 hodin a následovat po ní Číst více…